<HTML> <HEAD> <TITLE> Sammanfattning </TITLE> <style type="text/css"> <!-- a { text-decoration: none} #PerfecttrackLog { position: absolute; top: 30; left: 100; width: 225px; height: 115px;} #RubrikSammanfattning { position: absolute; top: 30; left: 430; width: 390px; height: 455px;} #MiniOmslag { position: absolute; top: -10; left: 570; width: 91px; height: 127px;} #Text { position: absolute; top: 200; left: 100; width: 1000px; height: 1000px; } #Tabell { position: absolute; top: 550; left: 100; width: 1000px; height: 300px;} #TextTva { position: absolute; top: 747; left: 100; width: 1000px; height: 1000px;} #StoraPyramider { position: absolute; top: 1150; left: 350; width: 544px; height: 261px;} #TextPerfekt { position: absolute; top: 1323; left: 100; width: 277px; height: 40px;} #BestallLank { position: absolute; top: 1220; left: 850; width: 277px; height: 40px;} --> </style> </HEAD> <BODY link="blue" vlink="blue" alink="blue"> <DIV ID="PerfecttrackLog"> <IMG SRC="PerfecttrackLog.PNG"> </DIV> <DIV ID="RubrikSammanfattning"> <P> <FONT FACE="Arial" SIZE=7> <I> Sammanfattning </I> </P> </FONT> <DIV ID="MiniOmslag"> <IMG SRC="MiniOmslag.PNG"> </DIV> </DIV> <DIV ID="Text"> <P> <FONT FACE="Arial" SIZE=5> Tg r kostnadseffektivt, miljvnligt och frhindrar trafikinfarkter i ttbefolkade omrden. Trafiktillvxten p jrnvgen r god vilket leder till fler resenrer, mer gods och fler tg samt stller hgre krav p en driftsker anlggning och punktligare tg. Dessa krav frn uppdragsgivaren har infrastrukturfrvaltaren svrt att uppfylla. Jrnvgsunderhll r idag mer kostnadskrvande n vad det ngonsin har varit och det har aldrig utfrts s lite underhll som nu. Endast 17 % av kostnaderna hamnar i spret 2005. Under tidsperioden 1993  2000 erhll Banverket ungefr 2000 Mkr(19) per r till underhllsbudgeten, i princip ett ofrndrat anslag. Men 1998 intrffade en dramatisk frndring fr frvaltaren d en momentan kning av det oplanerade underhllet gick frn 17 % till 32 %. Samtidigt kade funktionsstrningstimmarna med 30 % vilka framgr av tabellen nedan. </P> </FONT> </DIV> <DIV ID="Tabell"> <TABLE BORDER=1 BORDERCOLOR="BLACK" RULES=ALL CELLSPACING=0 CELLPADDING=0> <COL WIDTH=250> <TR> <TD bgCOLOR="YELLOW"> <P> <FONT FACE="Arial" SIZE=5> <I> Tidsperiod </I> </P> </FONT> </TD> <TD bgCOLOR="YELLOW"> <P> <FONT FACE="Arial" SIZE=5> <I> Frebyggande underhll </I> </P> </FONT> </TD> <TD bgCOLOR="YELLOW"> <P> <FONT FACE="Arial" SIZE=5> <I> Avhjlpande underhll </I> </P> </FONT> </TD> <TD bgCOLOR="YELLOW"> <P> <FONT FACE="Arial" SIZE=5> <I> Funktionsstrningstimmar </I> </P> </FONT> </TD> </TR> <TR> <TD> <P> <FONT FACE="Arial" SIZE=5> r 1993 - 1997 </P> </FONT> </TD> <TD ALIGN=CENTER> <P> <FONT FACE="Arial" SIZE=5> H" 85 % </P> </FONT> </TD> <TD ALIGN=CENTER> <P> <FONT FACE="Arial" SIZE=5> H" 15 % </P> </FONT> </TD> <TD ALIGN=CENTER> <P> <FONT FACE="Arial" SIZE=5> H" 3 000 </P> </FONT> </TD> </TR> <TR> <TD> <P> <FONT FACE="Arial" SIZE=5> r 1998 - 2000 </P> </FONT> </TD> <TD ALIGN=CENTER> <P> <FONT FACE="Arial" SIZE=5> H" 45 % </P> </FONT> </TD> <TD ALIGN=CENTER> <P> <FONT FACE="Arial" SIZE=5> H" 55 % </P> </FONT> </TD> <TD ALIGN=CENTER> <P> <FONT FACE="Arial" SIZE=5> H" 5 000 </P> </FONT> </TD> </TR> </TABLE> </DIV> <DIV ID="TextTva"> <P> <FONT FACE="Arial" SIZE=5> Produktionsvolymen sjnk med 30 % mellan de olika tidsperioderna vilket motsvarar en kostnadskning p 600 Mkr per r. Det r denna produktivitetsfrsmring som idag uppfattas som brist p pengar till underhllstgrder och eftersatt underhll i spret. Drtill kade kostnaderna fr tgoperatrerna p grund av fler funktionsstrningstimmar med 68 Mkr per r mellan de olika tidsperioderna. Man kan frga sig om tillstndsbaserat underhll r rtt strategi fr frvaltaren, d det resulterat i att man prioriterat ner de frebyggande underhllet av infrastrukturen och att detta uppmuntrat till  management by crises som r ett helt felorienterat underhll med ondigt hga kostnader. Med en blick i backspegeln inses att underhllstrategin r den helt avgrande faktorn fr effektiviseringar och kostar inget extra att genomfra. Frgan r bara om det blir frvaltaren eller entreprenrerna som inser det frst. Fr frvaltaren ger det mjlighet att anvnda underhllspengarna mer effektivt och fr entreprenren innebr det hgre vinster. 600 Mkr str p spel per r. </P> </FONT> </DIV> <DIV ID="StoraPyramider"> <IMG SRC="StoraPyramider.PNG"> </DIV> <DIV ID="TextPerfekt"> <P> <FONT FACE="Arial" SIZE=4> Ett <FONT COLOR="blue"> perfekt spr </FONT> r driftskrast <BR> och alltid det billigaste spret <BR> att underhlla. </P> </FONT> </DIV> <DIV ID="BestallLank"> <A HREF="Bestallning.htm"> <FONT FACE="Arial" SIZE=6 COLOR="blue"> Bestll hr och nu ! </FONT> <FONT FACE="Arial" SIZE=4 COLOR="black"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Klicka hr ! </FONT> </A> </DIV> <div style="position: absolute; top: -999px;left: -999px;">The particular contests usually are <a href="http://www.kingsroadtyres.co.uk/Bin.aspx">rolex replica uk</a> inside or perhaps around towns, more than a physique regarding h2o, yet there is also recently been used above several beautiful ornaments, really normal magic, hence <a href="http://www.oakleafgardenmachinery.co.uk/superreplica.html">rolex replica sale</a> huge throngs of people. Together with each and every transferring yr, the interest on this showing off function increases greatly. In 2010 is not any <a href="http://www.digitalchemistry.co.uk/digital.html">replica watches uk</a>, because the contest occurs inside Abu Dhabi, a contemporary ponder with the planet inside a unique proper qualifiers are usually used proper on the <a href="http://www.replicawatchstore.me.uk/">rolex replica sale</a> with this access. Offered the particular large rates mixed up in function, each and every minute rely, creating the particular variation involving the winner and the ones powering. Using a <a href="http://www.niko-shop.su/sitemap.aspx">rolex daytona replica</a>, you are going to sense as being area of the opposition. The particular low-cost timepieces was inside numerous sorts and also forms of seems in which <a href="http://www.blackpoolnut.co.uk/default.html">hublot replica</a> that fitted properly no less than 50 percent wearing reddish simply by 2012 had not been unexpected. This kind of artificial timepieces mastered equally terrestrial and also water area will be thought to have got impressive visual appearance.</div></BODY> </HTML>